Studiul #13 – PPT

În condițiile actuale, când întrunirile de la Casa de Rugăciune sunt încă limitate de măsurile împotriva pandemiei de Covid-19, instructorii sunt rugați să încerce desfășurarea Școlii de Sabat în timpul zilelor săptămânii, conectându-se cu grupele prin mijloacele tehnice pe care le au la dispoziție!

În privința programului din sabat, recomandăm desfășurarea acestuia exclusiv de la amvon! Pentru aceasta, puteți folosi – dacă doriți – sugestiile din prezentarea creată special pentru această ocazie. Domnul să vă dăruiască sănătate și înțelepciune!

Icon

[Primara] - 13. Pentru Mine 54.40 MB 8 downloads

...

Studiul #12 – PPT

Icon

Studiul 12, Trim. 2 - PPT 1.49 MB 54 downloads

...

Introducere

Ca adventiști de ziua a șaptea suntem protestanți, ceea ce înseamnă că noi credem în principiul Sola Scriptura, doar Biblia ca singura temelie cu autoritate pentru credința și doctrinele noastre. Acest aspect este relevant în special în zilele din urmă, când, așa cum spune Ellen G. White, Dumnezeu va avea „un popor pe pământ care să susțină Biblia și numai Biblia, ca măsură a tuturor învățăturilor și ca temelie a tuturor reformelor”. – Tragedia veacurilor, p. 595 Desigur, nu suntem singurii dintre protestanți care susțin a avea „Biblia și numai Biblia” ca temelie a credinței, dar sunt mulți care au această pretenție, şi totuşi cred, de exemplu, că ziua duminicii este înlocuitorul din Noul Testament pentru Sabatul zilei a șaptea, cred în nemurirea sufletului, în chinul veșnic al iadului pentru cel pierdut și chiar în răpirea secretă prin care Isus, în liniște și în mare taină, Se întoarce pe pământ și îi răpește pe cei salvați, în timp ce toți ceilalți se întreabă cum au dispărut acele persoane.

Cu alte cuvinte, este un lucru important să avem Biblia și a susținem că noi credem în ea. Dar, din cauza răspândirii învățăturilor false (deși se presupune că toate au la bază Scriptura), este la fel de important să știm cum să interpretăm Biblia corect.

De aici și tema studiilor biblice din acest trimestru: „Cum să interpretăm Scriptura”. În acest studiu pornim de la ipoteza că Scriptura, întrucât este Cuvântul lui Dumnezeu, este „descoperirea infailibilă a voii Sale” și „norma caracterului, criteriul de verificare a experienței, descoperirea supremă a doctrinelor și raportul demn de încredere al intervențiilor lui Dumnezeu în istorie.” – Adventiștii de ziua a șaptea cred…, p. 11. Pe scurt, Scriptura este sursa fundamentală a adevărurilor în care credem și pe care le proclamăm lumii. Sau, cum spune chiar Biblia: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16). „Toată Scriptura” înseamnă desigur toată Scriptura, chiar și versetele care poate nu ne plac sau care ne deranjează și care, pentru a folosi un limbaj contemporan, poate nu sunt „potrivite din punct de vedere politic”. Pornind de la acest punct, vom vedea cum ne învață Biblia să interpretăm Biblia. Adică, în loc să apelăm mai întâi la surse extrabiblice, precum știința, filozofia și istoria (care, dacă sunt folosite corect, pot fi o binecuvântare), vom încerca să găsim chiar în pasajele biblice instrumente care ne descoperă marile adevăruri aflate pe paginile Cărții sfinte. Ni se spune că „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21). Noi credem că, printre lucrurile pe care le-au rostit acești „oameni de la Dumnezeu”, găsim chei care să ne ajute în interpretarea Cuvântului lui Dumnezeu.

De exemplu, cum a fost interpretat Vechiul Testament de către Pavel şi alți scriitori ai Noului Testament? Dacă ceea ce au scris a fost inspirat de Dumnezeu, atunci cu siguranță că modul în care au citit și au interpretat Scriptura ne-ar putea ajuta să învăţăm să facem și noi la fel. Cum a folosit și a interpretat Scriptura chiar Domnul Isus? Nu vom găsi un exemplu mai bun despre cum să citim Scriptura decât pe cel al Mântuitorului.

În același timp, ne vom cerceta şi presupunerile noastre și vom analiza contextul, limbajul, cultura și istoria și impactul pe care îl au asupra modului în care citim și înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Cum ar trebui să interpretăm pildele, profețiile, istoria sacră, avertizările, cântările de laudă, vedeniile profetice și visele – tot spectrul de scrieri inspirate pe care le găsim în Scriptură? Toate aceste întrebări și multe altele vor fi analizate în acest trimestru deoarece, după cum arată învățături precum chinul veșnic în iad sau sfințenia duminicii, doar a crede în Biblie nu este suficient. Noi trebuie să învățăm cum să o interpretăm.

Frank M. Hasel, PhD, este director asociat al Institutului de Cercetare Biblică de la Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea. Michael G. Hasel, PhD., este profesor de religie la Southern Adventist University și director al Institutului de Arheologie și al Muzeului Arheologic.