În Luca 15, Domnul Isus este reprezentat ca Păstorul cel bun care Își caută necontenit oaia pierdută, ca femeia care își caută cu înfrigurare banul pierdut, care era parte din zestrea ei, și ca un tată în vârstă ce aleargă fără să­i pese de nimic pentru a­și întâmpina băiatul pierdut. Ellen G. White face următoarea afirmație demnă să medităm la ea: „Mărețul plan de mântuire a fost făcut înainte de întemeierea lumii. Hristos nu a pășit singur în această minunată lucrare de răscumpărare a omului. În consfătuirile din cer, înainte ca lumea să fi fost creată, Tatăl și Fiul au făcut un legământ ca, în cazul în care omul s­ar dovedi necredincios lui Dumnezeu, Hristos, care este una cu Tatăl, să ia locul păcătosului și să sufere pedeapsa care ar trebui să cadă asupra omului.” – The Advent Review and Sabbath Herald, 15 noiembrie 1898.

 

Meditează un moment la aceasta. Avem privilegiul incredibil și responsabilitatea înfricoșătoare, precum și bucuria veșnică de a fi părtași cu Hristos și de a conlucra cu El în misiunea Lui. Acesta constituie subiectul studiilor din acest trimestru.

 

Mark Finley s-a născut în Connecticut, SUA, și este un evanghelist cunoscut la nivel internațional. A fost vicepreședinte al Conferinței Generale în perioada 2005–2010. După ce nu a mai lucrat cu normă întreagă, a devenit secretarul președintelui Conferinței Generale. Pastorul Finley și soția sa, Ernestine, au împreună trei copii și cinci nepoți.

Icon

Plan de discuții - Tr.III 2020 313.43 KB 42 downloads

...

Poezii